Taking too long? Close loading screen.

«Конституційні обов’язки держави»: проблеми визначення поняття

KONSTYTUTSIYNI_OBOVYAZKY_DERZHAVY_PROBLEMY_VYZNACHENNYA_PONYATTYA

ИСТОЧНИК: НАУКОВИЙ ВІСНИК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ № 1 / 2018 рік

[su_button url=”http://lawart.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/KONSTYTUTSIYNI_OBOVYAZKY_DERZHAVY_PROBLEMY_VYZNACHENNYA_PONYATTYA.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#af0203″ size=”10″ radius=”0″ icon=”icon: file-pdf-o” class=”pdfdownload”]СКАЧАТЬ PDF[/su_button]

 

УДК 342: 005.25 (477)

Статтю присвячено проблемі якісного формування понятійно-категоріального апарату науки конституційного права. На основі системного аналізу філологічних, філософських, політичних та юридичних джерел формульовано поняття «правовий обов’язок держави». Це поняття стало теоретико-правовою і методологічною основами формулювання поняття «конституційні обов’язки держави». Розкрито правову сутність наведених понять.

Ключові слова: обов’язки держави, правовий обов’язок держави, конституційні обов’язки держави, сутність обов’язків держави.

Статья посвящена проблеме качественного формирования понятийно-категориального аппарата науки конституционного права. На основе системного анализа филологических, философских, политических и юридических источников формулировано понятие «правовая обязанность государства». Это понятие стало теоретико-правовой и методологической основами формулировки понятия «конституционные обязанности государства». Раскрыто правовую сущность приведенных понятий.

Ключевые слова: обязанности государства, правовая обязанность государства, конституционные обязанности государства, сущность обязанностей государства

The article is devoted to the problem of qualitative formation of the conceptual-categorial apparatus of the science of constitutional law. Based on the systematic analysis of philological, philosophical, political and legal sources, the concept of «the legal duty of the state» is formulated. This concept became a theoretical, legal and methodological basis for the formulation of the concept of «constitutional duties of the state». The legal essence of the above concepts is disclosed.

Key words: duties of the state, the legal duty of the state, the constitutional duties of the state, the essence of the state’s duties

 

Постановка проблеми. У сучасній науці конституційного права практично немає доктринальних досліджень, присвячених такому поняттю як «конституційні обов’язки держави», тому розгляд даного питання доцільно розпочати з предметного аналізу таких понять як «обов’язки», «правові обов’язки», «конституційні обов’язки». Це стане висхідною теоретико-правовою і методологічною основами формулювання поняття «конституційні обов’язки Української держави», виокремлення системи ознак і специфіки таких обов’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що філософські, політичні, юридичні та інші джерела оминули своєю увагою таке поняття як «конституційні обов’язки держави», натомість розкривають системний ряд таких понять як «обов’язок», «обов’язаний», «обов’язаність» через наступні семантично-смислові словосполучення: «підкорення наказу» (Фред Бон), «підпорядкування поведінки волі іншого» (О. В. Білоскурська), «необхідність певної поведінки» (П. М. Рабінович), «необхідність встановленої поведінки» (Л. І. Летнянчин, С. Ф. Кечек’ян), «юридична обмеженість» (Л. Дюгі), «належна поведінка» (С. О. Магда), «потреба певного виду і міри поведінки чи діяльності» (Л. Д. Воєводін), «міра належної поведінки» (І. В. Гойман-Камінський, Г. І. Іванець, В. І. Червонюк), «безумовна повинність» (Г. Ханай), «обмеження свободи дії» (Тоні Оноре) тощо. Отже, думки вчених з цього питання розділилися.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ