Taking too long? Close loading screen.

Обов’язки держави як соціальний феномен

Obovyazky-derzhavy-yak-sotsialnyy-fenomen

ИСТОЧНИК: DICTUM FACTUM ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК

[su_button url=”http://lawart.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Obovyazky-derzhavy-yak-sotsialnyy-fenomen.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#af0203″ size=”10″ radius=”0″ icon=”icon: file-pdf-o” class=”pdfdownload”]СКАЧАТЬ PDF[/su_button]

 

У статті досліджено питання соціальної сутності держави та її обов’язків. Доведено, що обов’язки держави сформувалися в соціумі, вони об’єктивно існують незалежно від їх унормування в правових актах, без них не може функціонувати сама держава, оскільки втрачається сутнісний сенс існування останньої. З’ясовано, що соціальна сутність обов’язків держави полягає в задоволенні потреб суспільства.

Ключові слова: феномен, соціальний феномен, обов’язки держави, суспільні потреби, соціальна сутність держави

Дослідження питання соціальної сутності обов’язків держави зумовлює необхідність, насамперед, зосередження уваги на деяких загальнотеоретичних аспектах, одним з яких є окреслення предмета науки юриспруденції. Аналіз джерел права свідчить, що сучасна юриспруденція і донині не визначилася: чи доцільно в рамках предмета її наукових досліджень вивчати питання соціальної сутності державно-правових явищ, зокрема й обов’язків держави.

Думки вчених з цього питання, як свідчить виклад останніх публікацій у царині юриспруденції, розділилися. На думку А. Машкова,  предметний аналіз та вивчення сутності таких явищ не є пріоритетним для юриспруденції, тому він пропонує розглядати це питання у межах соціології, філософії, політики тощо [1, с. 311]. Проте інші вчені теоретики-правознавці (О.В. Зайчук, О.В. Петришин, Н.М. Оніщенко, М.В. Цвік та ін.) висловилися за необхідність юридичного аналізу соціальної сутності державно-правових явищ, оскільки останні здебільшого виражають інтереси не тільки і не стільки певної частини соціуму, а суспільства в цілому, тому дослідження соціальної сутності таких правових явищ має об’єктивне підґрунтя і в царині юриспруденції [2]. Такої позиції дотримується більшість представників юридичної науки.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ