Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

ИСТОЧНИК: Підприємництво, господарство і право №11 2018 Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал

[su_button url=”http://lawart.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/VISNACTION-OF-ADMINESTRATIVE-LEGAL-REGULATION-IN-THE-SPHERE-OF-REGULATORY-POLICY.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#af0203″ size=”10″ radius=”0″ icon=”icon: file-pdf-o” class=”pdfdownload”]СКАЧАТЬ PDF[/su_button]

 

У статті проаналізовані визначення поняття правового регулювання, які сьогодні існують у юридичній науці. Розглянуті різні точки зору щодо даного поняття. Зроблено узагальнююче теоретичне порівняння, а також запропоновано визначення адміністративно-правового регулювання в сфері регуляторної політики.

Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-правове регулювання, регуляторна політика, суспільні відносини, адміністративно-правовий вплив.

Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані, у тому числі, й на удосконалення відносин у сфері господарської діяльності та, в свою чергу, беспосередньо у галузі регуляторної політики. Важливими є також і визначення основоположних понять, прикладом яких є «адміністративно-правове ругулювання» у цій сфері. Визначення даного поняття, закладення необхідного наукового підгрунтя дає змогу для вдосконалення процесу нормотворчості та правозастосування. Вироблення у майбутньому чіткої дефініції буде мати не тільки теоритичне, а й важливе практичне значення.

Актуальність дослідження полягає у необхідності чіткого визначення поняття «адміністративно-правове регулювання» стосовно саме регуляторної політики, у зв’язку з важливістю цього напрямку державного впливу на суспільні відносини.

Метою статті є аналіз існуючих науково обгрунтованих думок, їхній синтез, критичне осмислення та визначення поняття «адміністративно-правове регулювання» у сфері ругуляторної політики.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ