Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

Стан наукової розробки проблеми. Проблема визначення адміністративно-правового регулювання у науці знайшла достатньо широке висвітлення, але варто зазначити, що, здебільшого, науковці формулюють його в контексті вузьких сфер правового регулювання. На загальнотеоретичному рівні питання щодо сутності та визначення правового регулювання розглядали у свої роботах В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, М. В. Цвік, О. В. Петришин, І. М. Шмотіна, В. В. Галунько, Є. Б. Ручкін, В. І. Олефір, В. І. Теремецький, О. М. Мельник, Ю. М. Козлов та ін.

Проблема визначення адміністративно-правового регулювання в окремих галузях регулювання суспільних видносин досліджувалась І. А. Городецькою, А. П. Гетьманом, В. В. Шеховцовим, Ю. А. Будником, Д. А. Мулявкою, О. Й. Разводовським, В. А. Лазаренком, М. П. Міняйлом, К. В. Барсуковим, В. А. Головко, Д. В. Мамчур та ін.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи питання щодо визначення «адміністративно-правове регулювання», варто зазначити, що цей термін широко використовується у науці адміністративного права й застосовується в різних його сферах. Однак варто зазначити, що сам предмет такого регулювання звертає на себе більшу увагу, залишаючи проблему чіткого формулювання поняття на другому місці.

Для того, щоб визначити згадане конкретне поняття, треба дослідити його найбільш загальне визначення.

Наприклад, у академічному тлумачному словнику української мови даєтся таке тлумачення слова «регулювати»: впорядковувати що небудь, керувати чимось, підкорювати його відповідним правилам, певній системі [1, c. 480].

Що ж до визначення цього терміну безпосередньо в змістовому полі юридичної науки, то знаходимо їх чимало. Зокрема, в тлумачному словнику юридичних термінів правове регулювання визначається як форма регулювання суспільних відносин, яка забеспечує відповідність поведінки їхніх участників вимогам і дозволам, що міститься у нормі права [2, c. 218].

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ