Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

Вивчаючи питання визначення поняттня адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регулюторної політики, потрібно користуватися, у першу чергу, тими надбаннями та запропонованими дефініціями, які вже існують у теоретико-правовій науці. По-перше, правове регулювання є складним і, водночас, одним із найважливіших понять у правовій дійсності. По-друге, адміністративно-правове регулювання виступає як видове поняття відносно «правового регулювання».

В.Д. Ткаченко та Є.Б. Ручкін зазначають, що правове регулювання може бути охарактеризоване як здійснюваний за допомогою юридичних засобів процес упорядкування суспільних відносин з метою забезпечення певної сукупності соціальних інтересів, які вимагають правового гарантування [3, c. 207-208].

На думку О. М. Мельник, правове регулювання – це здійснюваний усією системою юридичних засобів державно-владний вплив на суспільні відносини з метою їхнього впорядкування, закріплення, охорони та розвитку [4].  Що ж стосується саме адмністративного права, то В.Й. Развадський визначає адміністративно-правове регулювання як комбінацію способів правового регулювання, в якій переважають забов’язання та заборони. Ця комбінація формується через наділення учасників правовідносин суб’єктивними юридичними правами й покладанням на них обов’язків шляхом визначення та закріплення у правових актах певних правил поведінки внаслідок правотворчої діяльності уповноважених на це органів (посадових осіб) [5, c. 169]

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ