Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

Тому виділення найбільш загальних закономірностей кожного підходу дає змогу розглянути феномен правового регулювання в інструментальному, інституційному, нормативно-юридичному, діяльнісному, телеологічному, комунікативному, соціальному та інших аспектах, при цьому кожен з них може бути ефективно використаний для вирішення конкретних завдань, які стоять перед певним дослідником [8, c. 19].

В. І. Темерецький визначає адміністративно-правове регулюваня як таке, що являє собою цілеспрямований вплив правових норм, прийнятих державою, і постає в якості видповідних адміністративних засобів забезпечення прав та законих інтересів фізичних, юридичних осіб та держави у суспільних відносинах з метою підпорядкування їх юридично встановленному правопорядку, а також охорони та розвитку в інтересах суспільства і держави.

На нашу думку, зазначення того факту, що ці правові норми були прийняті державою, є не зовсім коректним. Скоріш, потрібно вести мову про ті конкретні органи державної влади, до повноважень яких відноситься прийняття нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у конкретній сфері суспільного життя за допомогою адміністративно-правових норм.      Також підкреслюється, що правове регулювання є специфічною діяльністю, яка є засобом упорядкування та регламентації суспільних відносин за допомогою норм права [9, c. 51].

Ю. М. Козлов визначає адміністративно-правове регулювання як процес послідовгого використання адміністративно-правових засобів для досягнення цілей регулювання поведінки учасників суспільних видносин [10]. Проте його думку критикує О.І. Шкуропацький, який зазначає, що, по-перше, адміністративно-правове регулювання є результатом впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини. Тому здається не зовсім зрозумілим, звідки та внаслідок чого виникає зазначений процес. Оскільки не визначено коріння виникнення цього процесу, то й не до кінця зрозуміло: йдеться саме про процес адміністративно-правового регулювання чи про якийсь інший процес, який має ті ж самі ознаки, що й визначені автором. По-друге, будь-яке визначення явища, особливо такого, що носить дієвий характер (тобто, характер процесу або дії), має містити в своєму складі завдання або функції, що їх покликане виконувати явище, визначення якому надається. Проте у запропонованому визначені завдання визначено досить розмито, і незрозумілим є, які саме цілі переслідує адміністративно-правове регулювання [11, c. 105].

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ