Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

На нашу думку, з цією критикою можна погодитися, але тільки частково. Призначенням завдань та функцій є саме виконання цілей регулювання поведінки участників суспільних відносин. Цю тезу можна конретизувати й наводити перелік конкретних суспільних відносин, однак це, на нашу думку, є не досить доцільним, враховуючи різноманітніть та потенційну безкінечність регульованих адміністративним правом суспільних відносин.

Щодо видсутності «коренів» у адміністративно-правовому регулюванні, то висвітлення цього аспекту не повинне бути пов’язане з визначенням дефініції самого поняття. Згадка про використання саме адміністративно-правових засобів сама по собі дає визначення того, що й саме регулювання видноситься до царини адміністративного права. Узагальнюючи, можна сказати, що ця критика мала більш філологічний, ніж теоретико-юридичний сенс.

Однак також варто зауважити, що розглянуте визначення дійсно має певні недоліки та потребує більше повноти да деталізованності.

Проаналізувавши різноманитні підходи до визначення адміністративно-правового регулювання, варто погодитись із думкою І.А. Городецької, яка слушно зазначає, що використання логіко-семантичного аналізу й узагальнення наукових позиций щодо розуміння розглянутого поняття дозволяє виділити у вищенаведених визначеннях те спільне, що їх характеризує, а саме, адміністративно-правове регулювання: 1) може визначатися як вплив (правовий, владний) на суспільні відносини, тобто дія (функціонування) прав; 2) здійснюється за допомогою комплексу засобів; 3) передбачає певну мету (досягнення цілей) [12, c. 61].

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ