Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, вважаємо за необхідне закцентувати низку положень.

По-перше, у юридичній науці немає єдиного та усталеного підходу до визначення адміністративно-правового регулювання. Існує велика кількість пропонованих дефініцій, які досить істотно видрізняються одне від одного. Однак також варто зазначити, що є низка ознак, на які звертається загальна увага, тому вони можуть слугувати в якості характерних ознак адміністративно-правового регулювання.

По – друге, вбачається необхідним продовження більш глубокого вивчення правового регулювання саме в галузі адміністративного права. Необхідно на рівні теоритичних досліджень узагальнити використовувану термінологію з метою вироблення більш чітких дефініцій.

Наведене положення особливо важливе для регулювання відносин саме в сфері регуляторної політики, оскільки визначення та чітке розмуміння такого фундаментального поняття неодмінно покращить рівень нормотворчої техніки.

По-третє, серед багатьох визначень адміністративно-правового регулювання, на нашу, думку відсутне таке, що підходить саме до правового регулювання у сфері регуляторної політики. Спираючись на Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та враховуючи загальнотеоретичні основи поняття правового регулювання, а також запропоновані дефініції в галузі адміністративного права, вважаємо можливим та необхідним зробити спробу сформулювати власне визначення адміністративного регулювання у сфері регуляторної політики як процесу діяльності уповноважених органів державної влади у сфері регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання госпдарських відносин, а також адміністративних відносин між регулюючими органами, що здійснується за допомогою юридичних засобів, шляхом прийняття нормативно-правових актів з метою покращення ефективності та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ