Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

Література:

 1. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І.К. Білодіда. – Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 8.
 2. Юридичні терміни. Тлумачний словник/ В.Г. Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П. Базова та ін. / за ред. В.Г. Гончаренка. – Київ, 2004. – 320 с.
 3. Загальна теорія держави і права: підручник/ за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – С. 584
 4. Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності : дис… канд. юрид. наук: спец. 00.01. – Київ, 2004. – 208 с.
 5. Разводовський В.Й. Особливості нормативно-правового регулювання державно-управлінських відносин у транспортній сфері. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2003. Випуск 23, С. 167 – 174.
 6. Петрова В. Ю., Семенов А.А. Понятие административно правового регулирования. Теория и практика общественного развития. 2015. №16, С. 29 – 31.
 7. Галунько В. В. Теорія держави та права : конспект лекцій / В. В. Галунько, Г. О. Пономаренко, В. К.Шкарупа; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Херсон, 2008. – 280 с.
 8. Шопіна І.М. Адміністративно-правове регулювання органами внутрішніх справ України: монографія. Київ, 2011. 426 с.
 9. Теремецький В.І. Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оподаткування. Держава та регіони. Серія «Право». 2012, №1 (35). С. 50 – 54.
 10. Административное право/ за ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. Москва, 1999. 320 с.
 11. Шкуропацький О.І. Поняття адміністративно – правового регулювання соціального захисту офіцерського складу зброїних сил України. Вісник Харківського національного університетут ім. В.Н. Каразіна. 2015, №20. с. 104 – 108.
 12. Городецька І.А. Сутність адміністративно – правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Форум права. 2016. №1. С. 60–66. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_12

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ